Lux beeldmerk1

Logoatys

SysToe automatische teendrukmeter

systoeweb    zoom orteil

Waarom teendrukmeting?

De SysToe automatische teendrukmeter wordt op steeds grotere schaal toegepast in de zorg:

1e lijn: als vervanging van de gangbare enkeldrukmetingen
2e lijn: op diabetes- en wondzorgpoli's om tijdens het consult (de mate van) arterieel vaatlijden vast te stellen, KLIK hier voor 2e lijns toepassing

 Er zijn drie belangrijke redenen om de SysToe teendrukmeter te overwegen:

 1. Belang van een goede PAV screening
  Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) is een groeiend probleem in onze vergrijzende populatie, het percentage (asymptomatisch, ‘stil’) PAV in oudere patiënten is hoog [1,2]. De NHG stelt in haar PAV-standaard [3]: Er is consistent bewijs dat slechts eenderde van de patiënten met chronisch obstructief arterieel vaatlijden symptomen heeft [Dormandy 1999, Rutgers 1998].Een bijkomend probleem is het groeiende aantal patiënten met Diabetes Mellitus (DM). In deze groep is de incidentie van kritieke ischemie in de ledematen (CLI) een factor 10-20 keer hoger [4].
  Om bovenstaande reden is (periodieke) screening van patiënten met hoog CV risico (CVRM>20%, M84 richtlijn) te overwegen. SysToe levert de kwaliteit en het gemak om hieraan invulling te geven.

 2. Meten van teendruk is beter
  PAV-diagnostiek met een enkelmeting is zowel bij ouderen als bij patiënten met DM vaak pijnlijk en minder betrouwbaar door mogelijke mediacalcificatie [5] en/of oedeem. Er bestaat hierdoor een reëel gevaar voor onderdiagnostiek. Van oscillometrisch gemeten (enkel-)bloeddrukken is aangetoond dat deze niet volstaan [6]. Voor betrouwbare doppler metingen zijn ervaring en routine een vereiste zoals de NVvH stelt in haar meest recente richtlijn [7]
  Van de methodiek van teendrukmeten werd reeds in de Europese TASC II richtlijn van 2007 melding gemaakt [8]. Publicaties in 2010 en 2013 beschrijven de validiteit van SysToe [9] tov doppler en de gelijkloop met de standaard EAI methodes voor de bpealing van PAV [10].

 3. Teendrukmeting snel en minder omslachtig
  Problemen met gangbare oscillometrische en doppler enkelmetingen zijn belasting patient (pijn), kwaliteit (reproduceerbaarheid en operator-afhankelijkheid) en omslachtigheid (tijd). Met de SysToe duurt een teendrukmeting aan beide benen slechts 5-10 minuten en het resultaat is operator-onafhankelijk. 

SysToe systeemKoffertje

De Systoe

De SysToe is de best gevalideerde teendrukmeter, zowel ten aanzien van de meetwaarden in vergelijking met de standaard (laser-doppler)[9] als ten aanzien van het vermogen om PAV op te sporen [10]. Het voordeel is dat de meter automatisch is zonder dat de ‘feeling’ met de meting zelf verloren raakt. De methode werkt snel, nauwkeurig en is operator-onafhankelijk.
De hoge nauwkeurigheid van de SysToe ten opzichte van andere systemen wordt mogelijk gemaakt doordat tijdens de deflatie van de teenmanchet niet de terugkeer van pulsaties wordt gedetecteerd maar de terugkeer van het bloedvolume in de teen. Dit maakt zelfs bij zeer lage teendrukken (< 30mmHg) nog meting mogelijk.

Referenties:

1 Alzamora BMC public Health 2010, Meijer WT, Arterioscler Thromb Vasc Biol 1998
2 ESC Guidelines on the diagnosis and treatment of peripheral artery disease. The Task Force on the Diagnosis and Treatment of Peripheral Artery Disease of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 2011;32:2851-2906.
3 Bartelink MEL, Elsman BHP, Oostindjer A, Stoffers HEJH, Wiersma Tj, Geraets JJXR. . NHG-Standaard Perifeer arterieel vaatlijden (tweede herziening). Huisarts Wet 2014;57(2):81.
4 Becker et al. Eur J Vasc Surg 2011

5 2011 ACCF/AHA Focused update of the guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease. J Am Coll Cardiol 2011;58:2020-45.
6 Nelson MR, Quin S, Winzenberg TM, Howes F, Shiel L, Reid CM. Ankle-Brachial Index determination and peripheral arterial disease diagnosis by an oscillometric blood pressure device in primary care: validation and diagnostic accuracy study. BMJ open 2012;2:e001689.doi:10.1136/bmjopen-2012-001689
7 Dr. A.C. Vahl et al Richtlijn Diagnostiek en Behandeling van Patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden van de Onderste Extremiteit
8 Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, Nehler MR, Harris KA, Fowkes FG, et al. Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). Eur J Vasc Endovasc Surg 2007;33(Suppl 1):S1-75.
9 Pérez-Martin A, Meyer G Dermattei C, Böger G, Laroche J-P, Guéré I, Dauzat M. Validation of a Fully Automatic Device for Toe Blood Pressure Measurement. Eur J Endovasc Surg 2010.doi:10.1016/j.ejvs/2010.06.008.
10 Høyer C, Sandermann J and Petersen LJ. Randomised Diagnostic Accuracy Study of a Fully Automated Portable Device for Diagnosis of Peripheral Arterial Disease by Measuring the Toe-Brachial Index. Eur J Vasc Endovasc Surg 2013;jan:57-64.